Vælg en side

Der er mange skraldespande placeret rundt omkring i Danmark således, at der hele tiden er en mulighed for at smide skraldet i en skraldespand. Både på gader og i parker vil du finde skraldespande. Der opsættes en masse for at undgå at folk smider deres affald på jorden. Det er meget forskelligt hvordan skraldespande ser ud. Udseende på dem kan ændre sig alt efter om det er ved gågaden, i parken eller i et shopping center. Udseende kan også være anderledes alt efter hvilken by der er tale om.

Skraldespande alle steder

Det er meget forskelligt hvornår de offentlige, udendørs skraldespande bliver tømt. Normalt er det en eller to gange om ugen. De fleste skraldespande ser flotte ud når de står udenfor således, at de falder så meget i et med omgivelserne. Skraldespande er ikke det flotteste i verden, men man kan lave meget enkle designs, så der ikke tænkes over at det er skraldespande. Det er vigtigt, at skraldespande har en ordentlig kvalitet, så man slipper for vedligeholdelse af skraldespandene. Det vil sige, at de skal kunne klare at stå ude i alt slags vejr. Det skal være nemt at skifte skraldespandene, så de er klar til brug igen.

Sorteringsløsninger

Bæredygtighed har en stor betydning i dagens Danmark og derfor er der kommet en række sorteringsløsninger til affaldssortering. På denne måde kan affaldet blive sorteret således, at en masse forskelligt ikke blandes sammen. Det er vigtigt at alle danskere overholder dette og hjælper med at sortere affaldet, så verden kan blive et bedre sted. Det er også nemmere i forhold til når skraldespandene skal tømmes, så en masse blandet ikke bliver brændt sammen. Hvis affald kan genbruges til noget nyt, så gælder det bare om at udnytte det, så der kan passes bedre på miljøet.